Akdeniz’de Neler Oluyor?

Şu günlerde siyasi ve sosyal hadiselerle ilgim biraz zayıf olduğundan bazı arkadaşlar mail ve mesajlarla dikkatimi çektiler.

“Hocam Akdeniz’de bir şeyler oluyor, bu olup biteni sen nasıl yorumluyorsun?” diye.

“Ben Allah derim” dedim, “Çünkü O mülkü dilediğine verir ve dilediğinden alır”. Tabi bir hikmet çerçevesinde!

……

Nitekim bundan yüz sene önce her şeyimizi kaybettiğimizde kim bize yardım edebildi ki? O gün mukadderat mülkü bizden alanlardan yana idi. O çağda tedip edilmesi gereken bizlerdik. Çünkü ‘toplum ekseriyetinde’ İslam gibi bir dine hıyanet derecesinde bir lakaytlık hâkim olmuştu. Şimdi ise devran değişti ve rüzgâr bu sefer bizden yana esiyor.

Tabii ki işler öyle ha deyince olmaz. Peygamberimiz (s.a.v.) vahiy ile hareket ettiği halde ancak 23 yıl içinde davasını tahakkuk ettirdi ve düşmanlarını alt etti.

Bedir Savaşı’nda, Müslümanlar 300 kişi, müşrik ordusu ise 1000’in üzerinde idi. Üçe birden bile fazla.

Mekkeliler, savaşa hazırlanırken, yabancı bir adam gelip Meclis’e dâhil olmuş ve son derece parlak sayılacak fikirler ve önerilerde bulunmuştu. Onun İblis onduğunu tabii bilmiyorlardı. (Bize de bu hakikati Hz. Peygamber haber verdi.) Onları Müslümanlara karşı teşvik ediyor, “Bugün sizin gününüzdür, bir avuç insanlar zaten, onları yok edersiniz ve kurtulursunuz.” gibi güvendirici sözler söylüyordu. Müşriklerle birlikte Bedir’e kadar gelmişti, Müslümanların nasıl yok edileceğini görmek için…

Daha önce de ve hep yanıldığı gibi bir kere daha yanılmıştı. Çünkü Allah bin melek ile Resulüne imdat etmişti.

İblis muharebe yerine gelip de Müslümanların safında bin kişilik melek ordusunun hazır beklediğini görünce müşrikleri terk etti ve amiyane tabirle “oradan tüydü”. Ardından savaş meydanına sürüklediklerine de “Siz bugün mağluplardan olacaksınız!” dedi.

Aslında müşrik ordusu, çok kalabalıktı ve teknik imkân bakımından Müslümanlarla kıyaslanmayacak kadar kahir bir üstünlüğe sahipti. Zahire bakanlar açısından o gün Müslümanların hiçbir şansı yoktu!

Kur’an-ı Azimüşşan’da Cenab-ı Hak, böyle şartlar için müminleri şöyle uyarır:

“Allah size yardım ederse, sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler, ancak Allah’a tevekkül etsinler, ona güvensinler!” (Al-i İmran, 160).

Evet öyledir. İşte bundan bir asır önce mağlubiyet bizden yana, galibiyet onlardan yana idi. O çağda kim bize yardım edebildi ki! Dostlarımız bile (Araplar, Arnavutlar, Ermeniler…) aleyhimize hareket etti, ittifak ettiler

Ama bugün mukadderat değişti. Bediuzzaman’ın Rüyada Bir Hitabe’de söz ettiği o ‘Cennet-âsâ istikbal’, bugün istikbal olmaktan çıkıp ‘vaki’ olma yoluna girdi. O günkü mağlubiyetimizle, onlara müşevveş ve kirli bir mazi,  bize parlak bir gelecek düşmüştü. İşte o geleceğin şafağı, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla söktü, elhamdülillah.

Yüreğinde iman taşıyanlar hiç merak etmesinler. Rablerine güvensinler. Bedir’de, Huneyn’de, Hendek gününde, Malazgirt’te, Çanakkale’de İstiklal Harbi’nde, hatta Kıbrıs Harekatı’nda, Allah hayra hizmet eden bu milleti desteksiz bırakmadı. Bugün de o desteğin devam ettiğini gördük. Yoksa hangi azim, şu kadar dünya devlerini karşısına alıp Ayasofya’yı açabilirdi ki… Emin olun ve inanın ki Ayasofya’nın açılması bu millete en ez iki ordu gücü katmıştır.

Kalbinde maraz olanlar ve Ehli Kitab kâfirlerinin içimizdeki ‘zandaş’ları korkabilirler. Çok uzak olmayan bir zamanda Allah onların kalpleri arasında var ettiği husumeti devreye sokacak ve bize karşı ittifak edenlerin birbirilerine düştüğünü göreceksiniz.

***

Bana gelen maillerin hatırı için şu meseleye detaylıca baktım.

Görülüyor ki Türkiye’nin, Akdeniz’de göz göre göre gasp edilmek istenen haklarını yedirmemek için harekete geçmesi, bütün İslam ve Türk karşıtlarını iş birliğine sevk etmiş. Zararı yok. Zaten onlar kitleler halinde birlik olmadan, Müslüman Türk ile baş edemezler. Edemeyecekler de!.. Çünkü Allah’ın lütfu yine bizimle!

Bu hadise bana İslam tarihindeki Fizar Savaşı’nı hatırlattı.  O gün, Batı’nın Amerika’sı Bizans ile Doğu’nun Rusya’sı Persler birbiriyle savaş halinde idiler. Hatta aralarındaki büyük bir savaşın üzerinden beş sene bile geçmemişti ki, Halid bin Velid, İslam ordusuyla İran sınırlarında görününce, Perslerle Bizans ittifak ettiler, Halid’i durdurmak için. Durdurabildiler mi?

Hayır!

İki yıl sonra İran, birkaç yıl sonra da Bizans, Müslümanların bileğini öpmek zorunda kaldılar.

Merak etmeyin, bu hadiseler, bir bir buçuk asır önce kaybettiklerimizi toptan alacağımız dönemin kapısını aralayacak.

Şimdi görülüyor ki tüm dünya aleyhimizde ittifak etmiş ve hâlâ da yeni ittifaklar kuruyorlar. Bu ittifakların hain ve dessas örgütleyicisi, artık damarlarının kesileceği vaktin geldiğini çok iyi bilen İsrail’dir. Siz Suudi Arabistan’ı, Birleşik Arap Emirlikleri’ni, Mısır’ı adamdan saymayın. Bu ülkelerin elebaşları zaten onların adamlarıydı. Her zamanki gibi uşaklıklarının gereğini yapacaklar. Aldırmayın ve korkuya kapılmayın.

Bakınız Kur’an böyle durumlar için mümini nasıl tanıtıyor:

“Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, ‘İnsanlar size karşı ordu toplamışlar, onlardan korkun!’ dediklerinde, bu söz onların imanını artırır ve ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!’ derler (dediler).”

Ben bu ayetin matematik değerine dikkat ettim. “İnne’n-nase…den fe-zadehum imanen” kelimesine kadar –ki ayetin o kısmı bizi ilgilendiriyor- miladi 2024 yapıyor.

Bize korkmayın diyen bu ayet ve yukarıda zikrettiğim ayetin ikisi de Âl-i İmran’da geçiyor. Ali İmran doğrudan Yahudi ve Hıristiyan iş birliğine bakıyor. Şimdi içimizdeki “dâllin”ler  ve “mağdubun aleyhim” olanlar da onların safında yer almışlar.

Ne güzel! Bu bize vaad edilenin işaretinden başka ne olabilir? 2024 yılının sonuna kadar belki adaların büyük bir kısmı ve Suriye ve Lübnan dahi bizimle ittifak emiş olacaklar inşallah.

İnanın ve Allah’a tevekkül edin yeter! Çünkü galip getiren ve mağlup eden odur. Eğer öyle olmasaydı, iki dev gibi azametli Pers ve Bizans’a rağmen Allah’ın Resulü nasıl muvaffak olacak ve bu iki devlet, Müslümanların kılıçlarıyla nasıl yerle bir olacaktı?

Yoksa kim onları, İranlıların “çöl faresi” dedikleri ‘baldırı çıplak’ Arapların; yani o günkü Müslümanların silahlarına boyun eğmeye razı edebilirdi?

O gün elçisine ve onun yolunda gidenlere, o büyük ittifaklara rağmen galibiyet veren Allah bugün de bu şer ittifaklarına karşı galibiyet vermeye muktedirdir!

Hakkında Mehmet Ali Bulut

1954’te Gaziantep’in İslâhiye ilçesinin Kerküt köyünde doğdu. İlkokulu burada tamamladı. Gaziantep İmam Hatip Lisesini ve ardından Gaziantep Lisesini bitirdi. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Fakülte’nin Tarih Bölümünde doktora tezi hazırlamaya başladı. 1979 yılında Tercüman Gazetesi’ne girdi. Tercüman Kütüphanesinin kurulması ve kitapların tasnifinde görev aldı. Birçok kitap ve ansiklopedinin yazılmasına ve hazırlanmasına katkıda bulundu… Daha sonra gazetenin, haber merkezi ve yurt haberlerinde çalıştı. Yurt Haberler Müdürü oldu. Köşe yazıları yazdı… 1991 yılında Haber koordinatörü olarak Ortadoğu Gazetesi’ne geçti. Bu gazete 5 yıl süreyle köşe yazarlığı yaptı. Yeni Sayfa ve Önce Vatan Gazetelerinde günlük yazıları ve araştırmaları yayınlandı. 1993 yılında haber editörü olarak İhlas Haber Ajansı’na girdi. Kısa bir süre sonra ajansın haber müdürlüğüne getirildi. Mahalli bir ajans konumundaki İhlas Haber Ajansı, onun haber müdürlüğü döneminde Türkiye’nin ve Ortodoğu’nun en büyük görüntülü haber ajansı konumuna yükseldi. 1997 yılında İHA’dan ayrılmak zorunda kaldı. Bir grup arkadaşıyla birlikte Veri Haber Ajansı’nı kurdu. Finansal sıkıntılardan dolayı Ajansı kapattı. 1999 yılında BRT Televizyonuna girdi. Haber editörü ve program yapımcısı olarak görev yaptı. 2001 Mayısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın danışmanlığına getirildi. 3 yıl bu görevde kaldı. Bir süre Ali Müfit Gürtuna’nın basın ve siyasi danışmanlığını yaptı. Turkuaz Hareket’in mantalitesinin oluşturulmasında büyük katkısı oldu. Bugün Gazetesi Yurt Haberler müdürü olarak çalışan Bulut, emekli ve sürekli basın kartı hamilidir. Eserleri: Karakter Tahlilleri, Dört Halifenin Hayatı, Geleceğinizi Okuyun, Rüya Tabirleri, Asya’nın Ayak Sesleri, Ansiklopedik İslam Sözlüğü, Türkçe Dualar, Fardipli Sinha, Derviş ve Sinha, Ruhun Deşifresi, Gizemli Sorular, Ahkamsız Hükümler, Can Boğazdan Çıkar, Sofra Başı Sağlık Sohbetleri gibi yayınlanma aşamasında olan çeşitli eserleri bulunmaktadır. Roman ve Hikaye: Mehmet Ali Bulut’un Roman türünde yazılmış Fardihli Sinha, Derviş ile Sinha adında iki romanı ve aynı serinin devamı olarak Zu Nima ve Fardipli Sinha 2 ve Fardipli Sinha 3 tamamlanma aşamasındadır. Diğer çalışmaları: Çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, şiirleri bulunan Mehmet Ali Bulut son dönemdeki yazılarını haber7.com’da yayınlamaktadır. Bulut evli ve bir kızı vardır.

Ayrıca Bakınız

Ayağı Yere Basmayan Bir Yazı (II) – (İfsat İktidarının Sonu)

Geçen yüzyılın başında onların taleplerine izin vermeyen Osmanlı’yı yıktılar ve İsrail devletinin kurulması önündeki manileri …

7 YORUM

 1. İnşallah ilerki günlerde ve yıllarda Türk milletinin ve muslumanlar için HAYIRLI olsun
  A
  Eline ağzına yüreğine sağlık hocam inşallah bu yolda bizlerde ALLAH IN yolunda bu yolda ilerleriz

 2. Rüzgâr arkamızda sayın hocam. Bu bizim işimiz değil, Allah’ın (cc) işi.

 3. Çok sağolun Hocam yüreğinize sağlık Allah razı olsun saygılar

 4. Ne güzel yazmışsınız gene,sizin sesinizle okudun

 5. Allah Razı olsun hocam la galibe ilAllah

 6. Allah size sağlık ve huzur dan ayırmasın. Yazılarınızı okuyup anlayan çok olsun.

 7. Allah size sağlık ve huzur dan ayırmasın. Yazılarınızı okuyup anlayan çok olsun. Değerli vaktinizi almak istemem cevap yazmazsanız bu açıdan üzülmem sitem de etmem. 9 film vermiştiniz izlenmesi için.the fırm (Avukat) filminin manasını çözemedim kısaca açabilirseniz. Bir de terminatör de doğan bir insan dünyaya geldiğinde robotlar onu öldürmek istemişti bu filim de örnek olabilir mi.Allah a Emanet Olun.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir