Ak Parti Mıntıka Temizliği Yapıyor Ama…

Almanlar der ki “en iyi anlaşma, tarafların yakındığı anlaşmadır.” Demek oluyor ki Anayasa Mahkemesi’nin kararı da iyi bir anlaşma olmuş.

Çünkü şu ana kadar Sayın Hükümet sözcüsü Cemil Çiçek beyden başka kimsenin karardan memnun olduğunu görmedim.

Yargıtay ve Danıştay üyeleri, “bizim istediğimiz gibi olmadı” diyor, hükümet üyeleri de de öyle…

Peki, halk memnun mu?

***

Esasında halk kimsenin umurunda değil. Siyasiler, birbirine üstünlük yarışında…

Hükümet ömrünü uzatma derdinde, milletvekilleri bir sonraki dönemde de meclise girme peşinde… Yargıdaki siperleri ele geçirmiş Ergenekoncular da alan savunmasında. Askerlerin ise kafası karışık… STK’lar nüfuz peşinde. Cemaatlerin güzünü para toplama hırsı bürümüş…

Halk ise, 9-10 bin dolar olduğu söylenen gayr-ı safi milli hasıladan kendisine ne zaman bir şey düşeceğini merak ediyor.

İsraf ateşi gürül gürül yanıyor. Tenceresinde nimeti kaynayanlar rahat, kazanı boş olanlardan ise ağır dumanlar yükseliyor… Bu da tüm idealleri, değerleri, gayeleri, arka plana atıyor.

Yüksek idealleri bulunan insanlar kaldı mı bilmiyorum. Ama ‘İslamcı’ kesimin, 1994-96’lı yıllardaki saflığından ve temizliğinden eser kalmadığı kesin! Dolayısıyla kimin haklı kimin haksız, kimin dürüst kimin hırsız olduğu pek bir kıymet ifade etmiyor artık.

Çünkü kimsede ötekine “edepli ol yahu!” diyecek İFFET, ‘sen dürüst değilsin!’ diyecek SAFVET, ‘adam gibi adam ol kardeşim!’ diyecek HASLET kalmamış. Herkesin üzerine yeterince ‘neces’ (maddi kirlilik), kalbine ve ruhuna ‘hades’ (boy abdesti almayı gerektiren manevi kirlilik) bulaşmış.

Müslüman, Müslüman gibi müstakim, düzgün, harama karşı dik duruşlu değil ki, ötekine nasihat versin. Zalimden daha mazlum değil ki, lütf-i ilahi kendisine imdat etsin.

Halkın ekseriyeti saf ve temiz olabilir. Ama öne çıkardıkları, siyaseten beni temsil etsin dedikleri kirli. Temiz olsalar da en kısa zamanda o kadar kirleniyorlar ki, merhamete liyakatlerini kaybediyorlar.

Zaten Allah da müstahakları böyle cezalandırıyor. “Bir topluluğu helal etmek istersek, onun en suçlularını en günahkârlarını onlara baş yaparız” buyuruyor.

Eğer iktidar yaptıklarımız, bizim sandığımızın yarısı kadar dürüst kalabilselerdi, vallahi Türkiye’de mucizevî gelişmeler olur ve kısa zamanda nizam koyucu ülke olurduk!

***

Cenab-ı Allah bu ceberut rejiminden kurtulalım diye sayısız kere bu millete fırsat verdi. Biz hepsini, ya muhteris ve aç gözlü veya basiretsiz siyasetçilerimiz yüzünden kaybettik.

İlk fırsat 1950’de geldi. Biz şımardık, bize verilen nimeti, particilik saikıyla heder ettik. Hal ve hareketlerimizle, rejim yanlılarını yekvücut kılıp kenetlenmeye sevkettik. Öfke birikti birikti ve sonunda başlangıçta bizim safımızda olanlar da karşı tarafa geçtiler. Öfke seli taştı, bendini yıktı ve üç siyasetçi idam edildi. Umut 20 yıl ertelendi.

Sonra bu millet, AP denemesiyle yumuşatılmış bir geçiş yapmak istedi. Bu sefer de cemaatler, arpalık kapmak, biri diğerinin önüne geçmek için birbirini yemeye başladı. Siyasette birlik dağıldı. Tabii işin en başını tutan ve kimi cemaatlerce kendisine büyük misyon yüklenen siyasetçinin samimi olmayan tutumu da bunda büyük rol oynadı. Ve ardından 80 darbesi…

1983’lerde Cenab-ı Allah yeniden bir fırsat verdi bu millete. Önünü açsın da kendi coğrafyasında yaşanan zulümlere bir dur desin, diye. Millet kahir bir ekseriyetle Özal’ı ve ekibini iktidar yaptı. Fakat daha üzerinden bir dönem geçmeden iktidar yandaşları, çekirge sürüsü gibi milletin bağına bahçesini sardılar da bir anda kupkuru kaldık. Damat İbrahim’in sefâhatine rahmet okutacak, Lale devrini geride bırakacak tantanalar, israflar, talanlar ve hayâsızlıklar ortalığı kaplayıverdi.

Talut’un askerleri (yani iktidar yandaşları) bir kere daha ırmağa ulaşır ulaşmaz suya abanmıştı. İçtikleri su (rant/haram yiyicilik), onlarda, ırmağı geçip Calut’un (rejimin ve onu ayakta tutan cuntanın) ordularıyla savaşacak mecal bırakmamıştı. Böylece Özal ile yeşeren umut da birtakım murdar hevesler uğruna harcanıp gitmişti… Ve millet bir kere daha büyük bir umutsuzluk girdabına sürüklenmişti.

“Bu iş olmayacak” diye ümitsizliğe düştüğü noktada malum ‘postmodern’(!) darbe geldi. Bediuzzaman’ın, Emirdağ Lahikası’nda ‘adliye vekili ve Risale-i Nur ile alakadar hâkim ve savcılarla bir hasbihaldir’ başlığını taşıyan mektubunda zikrettiği, mektubunda 4 kere ’50 yıl sonra’ diyerek tarihini verdiği darbe! 1947’de yazdığı, Türk milletini bütün bütün sukut ettirecek, İslam ile bağlarını kesecek ve bin yıllık şanlı tarihini lekedar edecek o büyük ‘varta’ geldi. Bin yıl sürecek denildi.

Halbuki, Bediuzzaman tam da o tarihte milletin yeni bir çıkış yakalayacağının haberini de veriyordu. Hicrî 1417.  Miladi 1996-97’ye denk gelen o tarihte ‘Allah onların velisidir ki, onları karanlıktan aydınlığa çıkarır’ ayetinin cifir değeri itibarıyla, karanlıktan çıkış olması gerekiyordu. Halbuki o tarihte darbe olmuş ve bin yıl devam edeceği iddia edilmişti.

O zulüm ve baskı 5 ve 7 yıl sonra rövanşını getirecekti. Öyle de oldu. Bu millet, ‘ben yaparım ve hem de düzgün yaparım’ diyen bir ekibi (AK Parti) iktidara buyur etti. ‘Ben seni tanıyorum. Şehirlerimi düzelttin, İstanbul’u adam ettin, Türkiye’yi de edersin’ diyerek benzeri görülmemiş bir şekilde büyük bir güvenle emaneti ona teslim etti…

Şimdilerde o sürecin sonlarındayız. Bu fırsat da kaçacak mı, millet bir kere daha, onu yokluğa, uşaklığa ve karanlığa mahkûm etmiş şu rejim karşısında boynun eğip ‘bir başka bahara’ diyecek mi –ki onun emareleri görülmeye başladı- yoksa ‘hayır bu kere, havluyu atmayacağım’mı diyecek?

Anayasa Mahkemesi’nin aldığı karar gösteriyor ki, rejim, alan savunmasına devam edecek. Daha doğrusu, tiranlığını savunacak. Milletten gasp ettiği yetkiyi ona karşı kullanmayı sürdürecek.

İşte görüyorsunuz, o makamlara gelmek için adil bir seçim yapılmasını bile istemiyorlar. “Biz kadıyız ve mahkeme bizim mülkümüzdür” diyorlar…  Milleti üç kâğıda bağlamışlar bir şekilde. Üç taş oyununda olduğu gibi, taşı geri çekse de kendisi kazanacak, ileri sürse de…

Mesela diyelim, Yargıtay, Danıştay vs. HSYK’ya aday gönderecek. Bütün üyelerin katıldığı bir seçimle önce birinci olacak isim belirleniyor. Ardından bir kere daha bütün üyelerin katıldığı yeni bir seçimle ikinci isim belirleniyor. Sonra yine bütün üyelerin katıldığı bir başka seçimle üçüncü isim belirleniyor. (Daha önce yazmıştım). Böylece her seferinde ilk ismi seçen ekip diğer adaylarını sahneye sürüyor. Hem de demokratik (!) bir yöntemle, seçimle!

Değişiklik ise diyor ki, ‘Tüm üyelerin katıldığı bir seçim yapılsın; aynı seçimde en çok oy alan birinci, ondan daha az alan ikinci, diğeri de üçüncü olsun…’

Bu önerinin nesi yanlış ki koca Anayasa Mahkemesi bir tek bu maddeyi iptal ediyor?

Bu ne demek? Eğer bir tek seçim yapılsa, mesela diyelim, Yargıtay’ın 20 üyesi var. Bunların 11’i aynı kafada, diğerleri farklı. O zaman bu 11’in adayı otomatik birinci olacak. Diğer  9 kişinin adayı da ikinci olur veya üçüncü olur.

Ama işte yargı mensupları bunu istemiyor. Ya ne istiyor?  O 11 kişi, her seferinde kendi istedikleri seçilsin diye, her isim için yeniden tüm üyelerin katıldığı seçim yapılsın diyorlar. Böylece, birinci olan da ikinci olan da üçüncü olan da kendi emirber adamları olacak! Cihaneri bırakan hakime Yargıtay başkanlığı önerilmedi mi? Nasıl seçecekler peki? İşte böyle. Cumhurbaşkanı da güya önüne gelen üç seçenekten(!) birini seçmiş oluyor.

Bunun millete ve iktidara verdiği mesaj şudur: Ben yargıyı ele geçirmişim, kaptırmam!

***

Kaptırmasa da hakkı var. Çünkü bu işi düzeltmek isteyen de yeterince samimi değil… Yani hükümet!

Bu hükümet bütün bunları bilmiyor muydu ki, millet ona şu kadar yetki verdiği halde 7 yıl bekledi. Acaba ilk devrelerinde şu işlere girişilseydi, böyle bir tepki mi alınırdı? Hayır. Beklediler. Çünkü esasında hiçbir hazırlıkları yoktu. Gelir gelmez de Talut’un askerleri gibi suya (iktidarın nimetlerine) bandılar ve milletin asıl derdiyle hiç ilgilenmediler. Yollar, hanlar saraylar yaptılar tabii… Şantiye aynı zamanda rantiye olunca, millet yapılanları hükümetin hasenat hanesine yazmadı.

Eğer daha baştan, yani kirlenme başlamadan bu değişiklikler yapılsaydı iş çok daha kolay olurdu. İktidar, zaten müttehem olduğu bir zamanda itibarını bu değişiklikle düzeltmeye kalkışınca, iş bu hale geldi. Anayasa değişikliği, bu zamana mı bırakılmalıydı? Belediyelerin yolsuzlukla, siyasetçilerin rantçılıkla, AK Parti çevrelerinin malı götürmekle itham edildikleri şu zamana?

AK Parti, şu anda harıl harıl bahçesini temizlemekle meşgul biliyorum. Mıntıka temizliği yapıyor. Genel merkez, teşkilatı hallaç pamuğu gibi atıyor şimdi ama Bağdat harap olmuş! Bundan sonra nasıl toparlarlar bilmiyorum. Biz bu işin yapılması gerektiğini iki yıl önce söylediğimizde dışlandık. ‘Bahçenizden pis koku geliyor’ diyenlere sus dendi. “Millet bu iktidardan çok şey bekliyor. Milletin mukadderatının yeniden yazıldığı, bu coğrafyaya yeniden şekil verildiği, bir milletin tarihinde üç yüz yılda bir rastlanır cinsten gelişmeler yaşandığı; dolayısıyla bu dönemde milletin, güçlü bir iktidara ihtiyacı bulunduğu, bunun da ancak ve ancak ‘gerçek ve doğru bir Müslümanlıkla, dürüstlükle” olabileceğini söyledik.

Hatta “eğer siz birkaç adamınızı ipe çekmezseniz (yani açığa almazsanız) birileri bu iktidarı ipe çeker de milletin bir kere daha eli koynunda kalır”, dedik. Ama nafile. İktidar böyle bir şey! Altındaki sandalye sarsılmadıkça kimsenin aklı başına gelmiyor…

Şimdi mucize bitti. Deniz Baykal da yok ki imdat etsin. Asker de artık irtica mirtica demiyor. Sizin elinizde de milleti yeniden etrafınızda toplayacak projeler yok.

Üstelik karşı cephe kenetlenmiş. Ne kadar adaletten, insaftan uzak, ne kadar reşid akıldan bigane hareket ediyorlar görüyorsunuz. Arpalıkları devam etsin diye adaleti bile hiçe sayabiliyorlar. Buna rağmen büyük bir kesimden alkış alabiliyorlar!

Neden? İşte bunu sorgulamak lazım…

Çünkü biliyorlar ki, iktidar da kendilerinden farklı değil. Sen iktidar olarak tüm rantı, tüm imkânları, tüm nimetleri kendi taraftarlarına peşkeş çekersen –iddiaları bu çünkü- birileri de adaleti hiçe sayarak kendi rantını koruyacaktır. (Ben bir belediyenin tepe noktalarında görevli birilerine “Siz sıradan insanların hiçbir makul talebine –içinde küçücük bir risk olsa- olumlu cevap vermiyorsunuz, yol da göstermiyorsunuz. Buna karşılık, asla olmaması gereken tekliflerle size gelenlere ‘beni de ortak edersen olur’ diyorsunuz!” demiştim de itiraz bile etmemişti. Çünkü o da işlerin bozulmasından son derece muzdaripti…)

İşte Anayasa Mahkemesi’nin kararı bu kadar açık bir tavır!: Diyorlar ki “Adalet madalet umurumuzda değil. Buranın rantını size yedirmeyeceğiz!”

Hâlbuki eğer iktidar çoğunluk olarak başlangıçtaki safiyetini muhafaza etseydi –ben temiz olanları tenzih ediyorum ki çok sayıda kıymetli insan var o teşkilatta-  şu durumda yargıya yapacağı itirazlara hiç kimsenin gıkı çıkmazdı. Ama şimdi o kadar bulanmışlar ve elleri o kadar kirlenmiş ki, ‘yok birbirimizden farkımız’ diyebiliyorlar.

Bir gün emekli bir askere, hem de parasal işlerle çok meşgul olmuş bir emekli askere, “askerler neden iktidarların hırsızlıklarından hiç rahatsız olmuyorlar? Darbelere hep irticayı bahane ediyorlar. Hâlbuki hırsızlığı bahane etseler, millet onları destekler.” diye sorduğumda, ‘hırsız hırsızdan rahatsız olmaz’ demişti kısaca…

Şimdi tersinden şunu demek hakkımız var; “demek hükümetler de yargıçların huzuruna çıkacak kadar alnı ak değil ki, dayatmalarına bir şey yapamıyorlar!”

Olan da millete, memlekete oluyor. Korkarım ki –inşallah yanılırım- yine bir 20 yıl kaybettik… Muktedir olanlar keselerini doldurdu. Şimdi yeni açlar gelecek. Allah millete… versin!

Artık, o noktalı yere  ‘sabır’ kelimesini mi yoksa ‘feraset’ ibaresini mi koyarsınız yahut, ‘müstahakkını mı dersiniz, o da size kalmış…

Hakkında Mehmet Ali Bulut

1954’te Gaziantep’in İslâhiye ilçesinin Kerküt köyünde doğdu. İlkokulu burada tamamladı. Gaziantep İmam Hatip Lisesini ve ardından Gaziantep Lisesini bitirdi. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Fakülte’nin Tarih Bölümünde doktora tezi hazırlamaya başladı. 1979 yılında Tercüman Gazetesi’ne girdi. Tercüman Kütüphanesinin kurulması ve kitapların tasnifinde görev aldı. Birçok kitap ve ansiklopedinin yazılmasına ve hazırlanmasına katkıda bulundu… Daha sonra gazetenin, haber merkezi ve yurt haberlerinde çalıştı. Yurt Haberler Müdürü oldu. Köşe yazıları yazdı… 1991 yılında Haber koordinatörü olarak Ortadoğu Gazetesi’ne geçti. Bu gazete 5 yıl süreyle köşe yazarlığı yaptı. Yeni Sayfa ve Önce Vatan Gazetelerinde günlük yazıları ve araştırmaları yayınlandı. 1993 yılında haber editörü olarak İhlas Haber Ajansı’na girdi. Kısa bir süre sonra ajansın haber müdürlüğüne getirildi. Mahalli bir ajans konumundaki İhlas Haber Ajansı, onun haber müdürlüğü döneminde Türkiye’nin ve Ortodoğu’nun en büyük görüntülü haber ajansı konumuna yükseldi. 1997 yılında İHA’dan ayrılmak zorunda kaldı. Bir grup arkadaşıyla birlikte Veri Haber Ajansı’nı kurdu. Finansal sıkıntılardan dolayı Ajansı kapattı. 1999 yılında BRT Televizyonuna girdi. Haber editörü ve program yapımcısı olarak görev yaptı. 2001 Mayısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın danışmanlığına getirildi. 3 yıl bu görevde kaldı. Bir süre Ali Müfit Gürtuna’nın basın ve siyasi danışmanlığını yaptı. Turkuaz Hareket’in mantalitesinin oluşturulmasında büyük katkısı oldu. Bugün Gazetesi Yurt Haberler müdürü olarak çalışan Bulut, emekli ve sürekli basın kartı hamilidir. Eserleri: Karakter Tahlilleri, Dört Halifenin Hayatı, Geleceğinizi Okuyun, Rüya Tabirleri, Asya’nın Ayak Sesleri, Ansiklopedik İslam Sözlüğü, Türkçe Dualar, Fardipli Sinha, Derviş ve Sinha, Ruhun Deşifresi, Gizemli Sorular, Ahkamsız Hükümler, Can Boğazdan Çıkar, Sofra Başı Sağlık Sohbetleri gibi yayınlanma aşamasında olan çeşitli eserleri bulunmaktadır. Roman ve Hikaye: Mehmet Ali Bulut’un Roman türünde yazılmış Fardihli Sinha, Derviş ile Sinha adında iki romanı ve aynı serinin devamı olarak Zu Nima ve Fardipli Sinha 2 ve Fardipli Sinha 3 tamamlanma aşamasındadır. Diğer çalışmaları: Çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, şiirleri bulunan Mehmet Ali Bulut son dönemdeki yazılarını haber7.com’da yayınlamaktadır. Bulut evli ve bir kızı vardır.

Ayrıca Bakınız

Çanakkale Geçilmedi…

Elhamdülillah, bu millet bir kez daha Çanakkale’nin geçilmez olduğunu gösterdi. Bir kere daha, bu millet, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir