Kobani Yaygarası

Kobani etrafında koparılan yaygara, çoğu zihinde “Kürtçülerin bir başarısı” olarak arşivlendi. Hadise tam öyle olmasa da evet, ‘Batı nezdinde, Kürtlerin, Araplardan ve hele hele Türk ve Türkmenlerden çok daha kıymetli olduğu’ aşikâr oldu.

Peki, Batının Kürtlere yönelik hassasiyetinin sebebi ne? Pekaka’ya verdikleri desteği az çok anlıyoruz çünkü Pekaka onların kullandığı maşa. Ya Kürtler?

Çünkü Batı, bizden sadece bize karşı kullanabileceği unsurları sever. Müslümanı değil! Bir asır önce bu dönemdeki sevgilileri de Ermenilerdi!  Ermeniler, kullanılmayı ağır ödediler! İnşallah Kürt liderler bu tezgâhı görürler.

Esasında Müslüman Kürt halkının tabiatı, başkasının minnetiyle gelecek nimete ve devlete toktur. Acaba onların kimyasında mı bir değişiklik oldu yoksa biz mi yanlış görüyoruz.

Yahut da Bediuzzaman hazretlerinin onları uyardığı husus tahakkuk etti, Allah korusun!

Malum, Bediüzzaman Hazretleri, 1910-11’lerde kürt aşiretleriyle yaptığı münazaralardan sonra kaleme aldığı ve ‘reçete’ dediği Münazarat adlı eserinde, bu eserin yazılış nedenini, yazış nedenini özetler. Bu eser, Kürtleri, Türk kardeşi aleyhine kışkırtan, düşman yapmaya çalışan, komite, örgüt, parti v.b. gibi bölücü yapılanmaların gerçek zihniyet ve amacını ortaya koyarken mühim tesbitlerde bulunur. O kitapta yer yer gaybi bir takım muhataplara da cevap verir. Onların başına vurur. Bunun hikmetini daha sonra Emirdağ lahikasında anlatır:

” Anladım ki, Eski Said acip (şaşırtıcı) bir hiss-i kablelvuku (ön sezgi) ile, otuz kırk sene sonra şimdi (Bu şimdi kelimesi, bütün zamanlara bakar) vukua gelen vukuat-ı maddiye ve mâneviyeyi (maddi ve manevi olayları) hissetmiş.

Ve bedevî (göçebe) Ekrad aşâiri (Kürt aşiretleri) perdesi arkasında, bu zamanın medenî perdesini kendilerine maske yapan ve vatanperverlik (vatanseverlik) perdesi altında dinsiz ve hakikî bedevî ve hakikî mürteci (gerici) yani bu milleti (Kürtleri), İslamiyet’ ten evvelki (önceki) adetlerine (Zerdüştlük, putperestlik vs. gibi) sevk eden hainleri görmüş gibi, onlarla konuşup başlarına vuruyor.” (Emirdağ Lahikası – 2)

Şu anda Kürt halkının önüne çıkıp güya onun namına ve adına onun davasını güttüklerini iddia edenlerin gerçek yüzünü net ortaya koyuyor.  Zaten Pekaka’lı liderlerin çoğu ısrarla Kürtlerin İslam olduktan sonra köleleştiklerini ileri sürerek, din bağları gevşemiş Kürtleri dinlerinden uzaklaştırmaya çalışmışlardır.

Elbette Kürtlerin dinlerinden koparılmasında Laikçi Türkiye Cumhuriyeti idarecilerinin veballeri Pekakalılarınkinden az değil. Ama realite şu ki, Batı kürtlere sahip çıkmaya çalışıyorsa bunda ne kürtler için hayır vardır ne de islam’a onlar. Onlar bizim günahlarımızı ve hainliklerimizi severler. Hayrımızı istemezler.

Bunun en güzel örneği Araplardır. Araplar İngilizlere inandılar ve Osmanlııy arkadan vurdular. Sonra onlara İngilizler, bugün sadece kan ve gözyaşına neden olan şu sınırları çizdi.

Şimdi suru şu: Ecnebiler cidden Kürtlere acıdıkları için mi onlara sahip çıkıyorlar, yoksa onları İslam aleyhine kullanabileceklerine inandıkları için mi?

Benim kanaatim, o ki hakiki Kürt unsuru –şu veya bu sebeple- sesini çıkaramadığı için gemi azıya almış olan küçük bir gurup arkasına Amerika ve İsrail’i da alarak cozutturuyorlar.  Yahut ta demek ki, maksatlarını elde etmek için Kürtleri kullanılabilir hale getirdiklerine inanıyorlar. Yoksa onların insanlıkla, demokrasiyle huzurla hak hukuk aramayla ilgileri yok, yok, yok!

Haa, Kürtlerin hakikaten de bazı mağduriyetlerinin bulunması, Batının onlara yönelik kayırmalarını insanileştiriyor olabilir ama öyle olmadığının en iyi şahidi Araplardır. Osmanlıyı arkadan vurmaya karşılık devlet sahibi olacaklarını sandılar. Şimdi perişanlık ve zillet içinde o ihanetin bedelini ödüyorlar.

Ben Kürtlerin nihayet noktada böyle bir ianeye tenezzül edeceklerine inanmıyorum. Ama gelişmeler de insanı ürkütüyor. Onlara yine kendilerinden biri; Sayda dedikleri Bediuzzaman hazretlerinin ifadeleriyle tembihte bulunacağım:

“ÜÇÜNCÜ MERAKLI SUAL: Bu yakında İngiliz ve İtalya gibi ecnebîlerin bu hükûmete ilişmesiyle, eskiden beri bu vatandaki hükûmetin hakikî nokta-i istinadı ve kuvve-i mâneviyesinin menbaı olan hamiyet-i İslâmiyeyi tehyîc etmekle şeâir-i İslâmiyenin bir derece ihyasına ve bid’aların bir derece def’ine medâr olacağı halde, neden şiddetle harb aleyhinde çıktın ve bu mes’elenin âsâyişle halledilmesini dua ettin ve şiddetli bir surette mübtedîlerin hükûmetleri lehinde tarafdar çıktın? Bu ise, dolayısiyle bid’alara tarafgirliktir?

Elcevap: Biz, ferec ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz. Fakat kâfirlerin kılıncı ile değil. Kâfirlerin kılınçları başlarını yesin; kılınçlarından gelen faide bize lâzım değil. Zaten o mütemerrid ecnebilerdir ki, münafıkları ehl-i imâna musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler. Hem harb belâsı ise hizmet-i Kur’aniyemize mühim bir zarardır. (……)

Kadîr-i Küll-i Şey’, bir dakikada bulutlarla dolmuş cevv-i havayı süpürüp temizliyerek, semanın berrak yüzünde ziyadar Güneşi gösterdiği gibi, bu zulümatlı ve Rahmetsiz bulutları da izale edip hakaik-i şeriatı Güneş gibi gösterir ve ucuz ve dağdağasız verebilir. Onun Rahmetinden bekleriz ki, bize pahalı satmasın. Baştakilerin başlarına akıl ve kalblerine îman versin, yeter. O vakit kendi kendine iş düzelir. (16. Lem’a, 3. Meraklı Soru)

Acık bir şekilde Üstad, ecnebi eliyle gelecek bir refahı ve ferahı dahi reddediyor. Kürtler kendi istikballerinin inşasını nasıl şu murdar ellere bırakabilirler ki bilemiyorum.

En azından biz Türklerin, nasıl bir maceraya sürüklendiğimize baksınlar. Bize kurdurdukları devlet eliyle başımıza getirdiler bunca mesaibi. Düşünmüyorlar mı?

Hakkında Mehmet Ali Bulut

1954’te Gaziantep’in İslâhiye ilçesinin Kerküt köyünde doğdu. İlkokulu burada tamamladı. Gaziantep İmam Hatip Lisesini ve ardından Gaziantep Lisesini bitirdi. 1978 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arap ve Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nden mezun oldu. Aynı Fakülte’nin Tarih Bölümünde doktora tezi hazırlamaya başladı. 1979 yılında Tercüman Gazetesi’ne girdi. Tercüman Kütüphanesinin kurulması ve kitapların tasnifinde görev aldı. Birçok kitap ve ansiklopedinin yazılmasına ve hazırlanmasına katkıda bulundu… Daha sonra gazetenin, haber merkezi ve yurt haberlerinde çalıştı. Yurt Haberler Müdürü oldu. Köşe yazıları yazdı… 1991 yılında Haber koordinatörü olarak Ortadoğu Gazetesi’ne geçti. Bu gazete 5 yıl süreyle köşe yazarlığı yaptı. Yeni Sayfa ve Önce Vatan Gazetelerinde günlük yazıları ve araştırmaları yayınlandı. 1993 yılında haber editörü olarak İhlas Haber Ajansı’na girdi. Kısa bir süre sonra ajansın haber müdürlüğüne getirildi. Mahalli bir ajans konumundaki İhlas Haber Ajansı, onun haber müdürlüğü döneminde Türkiye’nin ve Ortodoğu’nun en büyük görüntülü haber ajansı konumuna yükseldi. 1997 yılında İHA’dan ayrılmak zorunda kaldı. Bir grup arkadaşıyla birlikte Veri Haber Ajansı’nı kurdu. Finansal sıkıntılardan dolayı Ajansı kapattı. 1999 yılında BRT Televizyonuna girdi. Haber editörü ve program yapımcısı olarak görev yaptı. 2001 Mayısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Basın danışmanlığına getirildi. 3 yıl bu görevde kaldı. Bir süre Ali Müfit Gürtuna’nın basın ve siyasi danışmanlığını yaptı. Turkuaz Hareket’in mantalitesinin oluşturulmasında büyük katkısı oldu. Bugün Gazetesi Yurt Haberler müdürü olarak çalışan Bulut, emekli ve sürekli basın kartı hamilidir. Eserleri: Karakter Tahlilleri, Dört Halifenin Hayatı, Geleceğinizi Okuyun, Rüya Tabirleri, Asya’nın Ayak Sesleri, Ansiklopedik İslam Sözlüğü, Türkçe Dualar, Fardipli Sinha, Derviş ve Sinha, Ruhun Deşifresi, Gizemli Sorular, Ahkamsız Hükümler, Can Boğazdan Çıkar, Sofra Başı Sağlık Sohbetleri gibi yayınlanma aşamasında olan çeşitli eserleri bulunmaktadır. Roman ve Hikaye: Mehmet Ali Bulut’un Roman türünde yazılmış Fardihli Sinha, Derviş ile Sinha adında iki romanı ve aynı serinin devamı olarak Zu Nima ve Fardipli Sinha 2 ve Fardipli Sinha 3 tamamlanma aşamasındadır. Diğer çalışmaları: Çeşitli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi, şiirleri bulunan Mehmet Ali Bulut son dönemdeki yazılarını haber7.com’da yayınlamaktadır. Bulut evli ve bir kızı vardır.

Ayrıca Bakınız

Çanakkale Geçilmedi…

Elhamdülillah, bu millet bir kez daha Çanakkale’nin geçilmez olduğunu gösterdi. Bir kere daha, bu millet, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir